Dette er en international hjemmeside tiltænkt publikum uden for USA
Dette er en international hjemmeside tiltænkt publikum uden for USA Vælg dit land

Juridiske forhold og beskyttelse af personlige oplysninger

LÆS OG GENNEMGÅ FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE.

Ved besøg på denne hjemmeside, accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig, bedes du forlade siden og se bort fra oplysningerne heri.

Generelt

Denne hjemmeside indeholder oplysninger, der præsenteres af Ferring International Center S.A. (“Ferring”). Du er velkommen til at besøge siden. Din adgang og brug af oplysningerne heri er underlagt følgende vilkår og betingelser samt al gældende lovgivning. Når du klikker dig ind på denne hjemmeside, accepterer du, uden begrænsning, disse vilkår og betingelser, og anerkender, at de går forud for enhver anden aftale mellem dig og Ferring.

Sundhedsfaglige oplysninger

I forbindelse med vejledning om sundhedsfaglige spørgsmål bør du altid konsultere din læge.

Selvom der kan være oplysninger på denne hjemmeside vedrørende visse medicinske tilstande og behandling heraf, bør du straks henvende dig til egen læge, hvis du har mistanke om sygdom. Ferring tilbyder ikke personlig medicinsk diagnosticering eller patientspecifik rådgivning om behandling. Kun din læge eller anden sundhedsfaglig person kan afgøre, om et produkt, der er beskrevet på denne hjemmeside, er velegnet til dig.

Copyright og begrænsning af brugen af materialer (til ikke-kommercielt brug)

Denne hjemmeside er copyright-beskyttet. Tekst og grafik, som du kopierer, udskriver eller downloader fra denne hjemmeside, er licenseret til dig af Ferring og/eller dets datterselskaber til privat brug , forudsat at du ikke ændrer eller sletter meddelelser om copyright, varemærke eller anden form for navnebeskyttelse.

Begrænsning af ansvar

Ferring vil gøre rimelige bestræbelser for at formidle præcise, fuldstændige og opdaterede oplysninger på denne hjemmeside, men Ferring afgiver ingen garantier og indeståelser med hensyn til nøjagtighed, fuldstændighed eller hvor hyppigt hjemmesiden opdateres. Alle brugere accepterer, at adgangen til denne hjemmeside foregår på egen risiko, og at hverken Ferring eller anden part involveret i oprettelse eller levering af denne hjemmeside er ansvarlig for erstatning af nogen art, herunder uden begrænsning særlige direkte eller indirekte tab eller erstatning for følgeskader eller erstatning af straffende karakter (selvom Ferring er blevet underrettet om muligheden for sådan erstatning), som opstår som følge af adgang til, eller brug af oplysningerne på denne hjemmeside, eller eventuelle fejl eller udeladelser, trykfejl, forældet information, tekniske eller prismæssige unøjagtigheder, typografiske eller andre fejl, der vises på denne hjemmeside. Denne begrænsning omfatter skadeserstatning grundet virus, der kan inficere dit computerudstyr.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger og relaterede materialer kan ændres uden varsel. Denne hjemmeside, og alle oplysninger og relaterede materialer, leveres “som de er”. Ferring afgiver ingen garantier og indeståelser overhovedet med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed, hvor hyppigt hjemmesiden opdateres, tilstrækkeligheden af, eller egnetheden, funktionaliteten, tilgængeligheden eller driften af denne hjemmeside eller de oplysninger eller materialer, den indeholder. Ved brug af denne hjemmeside, påtager du dig risikoen for, at de oplysninger og materialer, der er tilgængelige på denne hjemmeside, kan være ufuldstændige, unøjagtige, forældede eller at de ikke opfylder dine behov/krav. Ferring fraskriver sig specifikt alle garantier, eksplicitte eller implicitte, herunder uden begrænsning, garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse med hensyn til denne hjemmeside og oplysninger, grafik og materialer, der indgår heri.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links til eller tilgås via links på andre hjemmesider i hele verden. Ferring har ikke ansvar for, eller kontrol over, indhold, tilgængelighed, drift eller udførelse af andre hjemmesider, som denne hjemmeside kan linke til eller som denne hjemmeside kan tilgås fra. Ferring afgiver ingen garantier og indeståelser med hensyn til indholdet af andre websteder, som denne hjemmeside leder videre til.

Vedrørende dine personlige oplysninger

Adgang til denne hjemmeside kan være overvåget af Ferring. Hvis besøget overvåges, vil de anmodende hjemmesider, maskinen der foretager anmodningen og tidspunktet for anmodningen blive registreret til statistiske og sikkerhedsmæssige formål. Din brug og adgang til denne hjemmeside udgør dit samtykke til denne overordnede overvågning. Se venligst Ferrings Fortrolighedspolitik for oplysninger om, hvordan oplysninger fra hjemmesiden indsamles og anvendes.

Varemærker

Alle Ferrings produkthandelsnavne og logoer, der optræder på denne hjemmeside, som er angivet med enten et varemærkesymbol eller formatering, der er forskellig fra den omgivende tekst, er varemærker tilhørende Ferring B.V., undtaget hvor andet er angivet. Alle tredjepartsprodukter eller- eller handelsnavne, der optræder på denne hjemmeside, tilhører deres respektive ejere og Ferring gør ikke krav på ejerskab i dem.

Ingen licens

Bortset fra som anført i afsnittet Copyright og begrænsning af brugen af materialer ovenfor må intet på denne hjemmeside tolkes som en tildeling af licens eller ret, ved stiltiende beslutning, berettiget forventning eller på anden vis, til at bruge Ferrings patenter, ophavsrettigheder eller varemærker på nogen måde. Vær opmærksom på, at Ferring beskytter deres intellektuelle ejendomsrettigheder i videst muligt omfang af loven.

Indsendte informationer (oplysninger til Ferring)

Uopfordret indsendelse af oplysninger, f.eks. spørgsmål, kommentarer eller forslag til Ferring, enten via denne hjemmeside eller via et andet kommunikationsmiddel, anses IKKE for at være fortrolig. Ferring har ikke forpligtelser over for dig af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger. Ved at indsende oplysninger til Ferring, er du underforstået med, at Ferring har lov til at reproducere, bruge, videregive, vise, udstille, overføre, udføre, skabe afledte værker og distribuere oplysninger til andre uden begrænsning og at tillade andre at gøre det samme. Derudover må Ferring frit bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og andre varer, med indarbejdelse af sådanne ideer, koncepter, know-how eller teknikker.

Andet

Disse hjemmesidevilkår reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis en bestemmelse heri vurderes at være ulovlig, ugyldig, eller af anden grund ikke kan håndhæves, vil bestemmelsen blive fjernet eller begrænset til mindst muligt omfang, og en sådan fjernelse eller begrænsning skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser. Disse hjemmesidevilkår udgør den samlede aftale mellem Ferring og dig vedrørende emnet heri.

Ferrings hjemmeside kan være utilgængelig fra tid til anden grundet fejl, opdatering eller etablering af mekanik, telekommunikation, software, hardware og tredjepartsaftaler. Ferring kan ikke forudsige eller kontrollere, hvornår driftsstop kan forekomme og varigheden af denne eller holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af et driftsstop.

Ferring forbeholder sig retten til at ændre eller slette materialer fra denne hjemmeside til enhver tid.

Ferring kan til enhver tid revidere disse hjemmesidevilkår ved at opdatere dette opslag. Du er underlagt sådanne revideringer og bør derfor periodisk gennemlæse disse vilkår for at gennemse de gældende brugsvilkår.

Beskyttelse af personoplysninger

Privatlivspolitik for Guts4Life

Tak for at du besøger guts4life.com. Dit privatliv er vigtig for Ferring, og vi går ind for at sikre, at vores databeskyttelse opfylder gældende europæiske og nationale databeskyttelsesregler.

Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan Ferring kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger, og beskriver de måder, hvorpå vi vil sikre at dine personoplysninger er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne Privatlivspolitik gælder kun for guts4life.com. Hvis du besøger en anden hjemmeside relateret til eller anbefalet af Ferring, bedes du derfor gennemgå privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside.

Hvordan Ferring kan indsamle dine personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Det omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller andre oplysninger, som kan blive anvendt til at identificere dig. Hvis dine personoplysninger ikke allerede er registreret hos Ferring, kan det være, at du under dit besøg på denne hjemmeside vil få muligheden for frivilligt at afgive personoplysninger og derved blive et datasubjekt hos Ferring. Ferring vil kun indsamle personoplysninger fra dig under dit besøg på denne hjemmeside og kun hvis du afgiver det frivilligt.

Hvordan Ferring kan bruge dine personoplysninger

Ferring vil kun behandle dine personoplysninger, hvor der er et retsgrundlag, og hvor det er nødvendigt for at udføre det formål, personoplysningerne var indsamlet til. Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger afhænger af formålet, personoplysningerne er indsamlet til, hvilket er beskrevet nedenfor:

 • Personoplysninger kan behandles om nødvendigt for vores legitime interesser med henblik på at forfølge eller opfylde følgende formål:
  • at svare dig vedrørende en forespørgsel i følgende kategorier: medier; partnerskaber; udvikling af forretningsrelationer; og andre generelle henvendelser;
  • at behandle og svare på henvendelser vedrørende databeskyttelse og dine rettigheder;
  • at behandle og vurdere rapporterede sager vedrørende potentielle forseelser og/eller overtrædelser af Ferrings Filosofi;
  • at behandle ansøgninger om ledige stillinger og/eller acceptere uopfordrede jobansøgninger;
  • at behandle og svare på en samarbejdsforespørgsel; eller
  • ethvert andet legitimt erhvervsformål, såsom dataanalyse, revision, forbedring af tjenester og udvidelse af vores forretningsaktiviteter.
 • Personoplysninger kan blive behandlet, når det er nødvendigt for at overholde gældende love og bestemmelser såsom:
  • at overholde lovgivning inden og uden for dit bopælsland
  • at rette sig efter en juridisk proces eller svare på en domstolsafgørelse om at fremlægge visse personoplysninger.
 • Personoplysninger kan indsamles og behandles om nødvendigt for vitale interesser og for at overholde gældende sikkerhedsforpligtelser inden for lægemiddelsektoren, såsom:
  • at behandle en rapport om bivirkninger, komplikationer, indberetning af bivirkninger eller andre sikkerhedsoplysninger relateret til et Ferring medicin/produkt. For information om behandling af særlige kategorier af data til dette formål henvises til Pharmacovigilance Privatlivspolitik.

Dine personoplysninger vil kun blive brugt for de specifikke formål, som de er indsamlet til, og vil ikke blive anvendt til andre formål uden at give dig besked på forhånd og/eller ved at indhente det behørige samtykke.

Cookies

Når du besøger denne hjemmeside kan data om dit brug af hjemmesiden blive indsamlet via Google Analytics. Denne tracking teknologi anvender cookies til at indsamle aggregeret data om hjemmesidens anvendelse og aktivitet, såsom hvor mange brugere, der besøger hjemmesiden og hvor ofte. Denne data kan blive delt med en tredjepart tjenesteudbyder for at forbedre vores web-tjenester. Ingen personoplysninger kan blive tilgået eller indsamlet via disse cookies. Brugen af denne type teknologi skal overholde gældende databeskyttelsesregler og den nuværende E-Privacy forordning.

Opbevaring af personoplysninger

Ferring vil tage egnede foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares for den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Ferring vil kun opbevare personoplysninger for en længere periode, hvis det er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning

Dine rettigheder

Når og hvis vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger, har du en række specifikke rettigheder. Ferring effekturer disse rettigheder i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning i både EU og nationalt.

 • Ret til adgang og berigtigelse: Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og du har ret til at anmode om en berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er forkerte.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Disse rettigheder er begrænsede og vil kun finde anvendelse under særlige omstændigheder og hvor ingen undtagelser gør sig gældende.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og ret til at anmode om at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig. Denne ret er underlagt visse betingelser og finder måske ikke anvendelse, for eksempel hvis det ikke er tilladt af hensyn til samfundsinteresser eller ikke er teknisk muligt.
 • Ret til indsigelse: Du har retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis personoplysningerne er behandlet af hensyn til samfundsinteresser, videnskabelige eller statistiske formål, kan du fortsat gøre indsigelse og det vil være vores ansvar at påvise de legitime hensyn, som personoplysningerne er behandlet under.
 • Du har retten til at kontakte eller indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Hvis du gerne vil indgive en anmodning i henhold til disse rettigheder, bedes du kontakte vores Global Privacy Office via email på privacy@ferring.com. Vi vil svare på en anmodning inden for 30 dage.

Hvordan Ferring kan overføre eller dele dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive overført til Ferring faciliteter i andre lande og regioner (inklusiv Ferrings søsterselskaber, kontrakts parter, partnere eller agenter), når der er en legitim grund til en sådan overførsel, såsom en gyldig forretningsgrund. Sådanne steder kan omfatte lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Enhver overførsel vil blive beskyttet ved interne internationale dataoverførselsaftaler, for at sikre at dine personoplysninger er beskyttet i overensstemmelse med gældende europæiske og nationale databeskyttelsesregler.

Ferring kan under visse omstændigheder dele dine personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opnå det angivne formål, eller hvis en sådan tredjepart assisterer Ferring med at behandle personoplysninger. Ferring vil kun dele personoplysninger om dig med en tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Du har givet et samtykke;
 • hvor det er relevant, som resultat på en anmodning fra dig som en registreret
 • når der er et juridisk grundlag for at dele personoplysningerne, og du har fået et passende varsel herom
 • når vi er forpligtede til at gøre dette i henhold til gældende lovgivning eller som følge af en domstolsafgørelse; eller
 • når Ferring måtte beslutte at sælge, købe, fusionere eller på anden vise omorganisere sin forretningsstruktur
 • Ferring vil aldrig sælge dine oplysninger til en tredjepart

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan vise links til associerede eller eksterne hjemmesider. Ferring er ikke ansvarlig for indholdet, kvaliteten, databehandling eller databeskyttelse på nogen af disse andre hjemmesider. Hvis du besøger en anden hjemmeside bedes du venligst undersøge den pågældende hjemmesides privatlivspolitik og sikkerhedsindstillinger.

Sikkerhedsinformation

Ferring har en række egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger fra uautoriseret adgang, brug, offentliggørelse, utilsigtet destruktion eller bortgang. For eksempel, i det omfang det er passende, sørger Ferring for kryptering, anonymisering eller pseudonymisering af personoplysninger, og personoplysninger vil blive opbevaret sikkert i et hertil udpeget system. Vores interne politikker og procedurer er designet til at prioritere og fremme beskyttelsen af personoplysninger.

Selvom vores datasikkerhedsforanstaltninger løbende evalueres og opdateres, kan vi ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, der videregives via internettet fra en computer eller anden type apparat, og du opfordres til at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte dig selv online og mod uautoriseret brug af dine kodeord og mobile enheder, ligesom du opfordres til at installere det relevante firewall, anti-virus og anti-spyware for at beskytte din computer. Hvis du nærer mistanke til en sikkerhedsbrist af dine personoplysninger, bedes du straks underrette os på privacy@ferring.com

Børn

Ferring sikrer beskyttelsen af børns privatliv. Når personoplysninger relaterer sig til et individ, der er under 18 år (eller yngre i henhold til gældende nationale lovgivning), vil det være påkrævet at indhente et samtykke fra dets juridiske repræsentant. Ferring vil tage alle tilgængelige og rimelige forholdsregler for at verificere, at det nødvendige samtykke er blevet indhentet i sådanne tilfælde.

Ændringer

Eventuelle ændringer i denne Privatlivspolitik vil blive kommunikeret på dette sted. Vi anbefaler, at du tjekker vores Privatlivspolitik regelmæssigt for at gennemgå eventuelle ændringer, og for at holde dig informeret om vores fortsatte bestræbelser på at respektere retten til privatliv og for at yde det højest mulige f databeskyttelsesniveau.

Kontakt information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne Privatlivspolitik, bedes du venligst sende os en email på info@guts4life.com.

Hvis du gerne vil kontakte os vedrørende dine rettigheder som datasubjekt, bedes du kontakte privacy@ferring.com eller via post:

Ferring International Center S.A.

Chemin de la Vergognausaz 50,

1162, St-Prex

Schweiz

Formular til feedback